: פירסומים בעברית
   
 
דו"ח מסכם מדעי

 

שרף, מ. ומייזלס, ע. (2005). הסמכות ההורית והקשר בינה לבין תפקוד רגשי חברתי והתנהגותי בבית הספר. הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.
תקציר הדו"ח
 
הדו"ח המלא
 
רשימת מקורות לדו"ח
   
 

:מאמרים

.מייזלס , ע. (2002). צעירים ישראלים במעבר לבגרות: השפעת השירות הצבאי. עיונים בחינוך,5(1): 159-190
   
.מייזלס, ע. (2001). יחסי הורים ומתבגרים בישראל עם המעבר אל גיל ההתבגרות. מגמות, מ"א(1-2): 180-194
   
.מייזלס, ע. (1998). להתבגר בישראל: עמדות וערכים של נוער ישראלי בעשור האחרון. היעוץ החינוכי, ז': 87-102
   
.מייזלס , ע.(1993). השירות הצבאי כמרכיב מרכזי ב 'חוויה הישראלית'. סקירה חודשית, 8-9: 3-19
   
קישור לקובץ

מייזלס ע. (2006). 'האם ניתן ליישם את המתודולוגיה המדעית לחקר רוחניות?'. הכנס השישי של האגודה .הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים

   
 
:פרקים מתוך ספרים

.מייזלס , ע., שרף, מ. (2005). נוער ישראל מה יש לו בחייו? את הוריו, את הוריו ואת הוריו. בתוך: רהב, ג
.וזנר, י. ולנצר שוורץ, מ. (עורכים). נוער בישראל - 2004. ת"א:אוניברסיטת ת"א

   
מייזלס , ע., סלומון, ג. (2005). מאפייני הנוער בישראל - קטבים סותרים ומשלימים, בטחון עצמי ותחושת לחץ קרבה וחיכוך, קונפורמיות ואי ציות. בתוך: רהב, ג. וזנר, י. ולנצר שוורץ, מ. (עורכים). נוער בישראל - 2004 .ת"א:אוניברסיטת ת"א
   
,מייזלס, ע. (2005). לקראת גיוס. בתוך: פלוס, ח. (עורך). מתבגרים בישראל: הבטים אישיים
.משפחתיים וחברתיים. רכס הוצאה לאור
   
.מייזלס, ע. (2005). סמכות הורים, סמכות מורים: הבטים תרבותיים בחברה הישראלית
.בתוך: פלדי,א. (עורך), החינוך כמבחן הזמן 2. הוצאת רכס
   
 
:הרצאות בימי עיון וכנסים
מייזלס, ע. (2009). "הערכים הסמויים" של תרבות שיעורי הבית .יום עיון :מה לשיעורים ולבית? בדק בית לשיעורי בית. מכון מופ"ת. 15.02.2009