הדוקטורנטית איילת בכר בהצגת מחקר באוניברסיטת טארטו באסטוניה

איילת בכרהפקולטה לחינוך מברכת את הדוקטורנטית איילת בכר מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה אשר הציגה את עבודת מחקרה, בהרצאה מוזמנת במסגרת סמינר מחלקתי של החוג לחינוך באוניברסיטת טארטו באסטוניה. כמו כן, במהלך ביקורה, השתתפה איילת בבית ספר חורף לתלמידי מחקר וחוקרים חינוכיים משלוש אוניברסיטאות מאסטוניה ופינלנד, בו הציגה חלקים מעבודת הדוקטורט שלה במושב על מחקר בהכשרת מורים.

עבודת הדוקטורט של איילת, בהנחייתה של פרופ׳ לילי אורלנד-ברק, דיקנית ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה, בוחנת תכניות לחינוך פרופסיונאלי באוניברסיטה, במקצועות הוראה ועבודה סוציאלית, מתוך נקודת המבט של שלוש קבוצות של מכשירים פרופסיונאליים (חוקרים, מדריכי שדה ומתווכים בין אקדמיה ושדה). העבודה, המבוססת על שיטות מחקר איכותניות, חושפת דינאמיקות של ביקוש והיצע של ידע, המתקיימות בין האוניברסיטה למקום העבודה ומראה כיצד אלו מעצבות את ההנחות האפיסטמולוגיות, הקשרים המבניים והארגוניים של תכניות ההכשרה והאמצעים הפדגוגיים המופעלים בהן.

פרופ' לילי אורלנד-ברק מונתה לתפקיד דיקנית ללימודים מתקדמים

לילי אורלנד ברקברכות חמות לפרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקנית הפקולטה לחינוך משנת 2012, על מינויה לתפקיד דיקנית ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה. יחד עימה מונו פרופ' גד ברזילי, לתפקיד המשנה לרקטור; פרופ' עדו יצחקי, לתפקיד הדיקן למחקר;  ופרופ' און וינקלר, לתפקיד העוזר לרקטור. "אני בטוח כי נוכל יחדיו לתרום להשגת יעדי האוניברסיטה", אמר פרופ' גוסטבו מש, רקטור האוניברסיטה.

הפקולטה לחינוך גאה ושמחה על הישיגיה של פרופ' לילי אורלנד-ברק ומאחלת לה בהצלחה רבה בתפקידה החדש.

Menu