פרס מאמר מצטיין בכנס צ'ייס לדוקטורנט ארז פורת

ארז פורתהפקולטה לחינוך מברכבת את הדוקטורנט, ארז פורת מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, בהנחייתם של פרופ' עזי ברק וד"ר אינה בלאו על זכייתו בפרס המאמר המצטיין בכנס צ'ייס, 2017: 'האדם הלומד בעידן הטכנולוגי'.
את המאמר תחת הכותרת "אוריינות דיגיטלית של תלמידים – דיווח-עצמי לעומת ביצוע בפועל" הציג ארז במושב 'אוריינות ולמידה דיגיטלית', במהלך הכנס שהתקיים בין ה- 14-15.2.2017, באוניברסיטה הפתוחה, ברעננה.

תקציר המאמר:
נוכחות נרחבת של טכנולוגיות מידע ותקשורת בחיי היומיום והופעתן כדרך שיגרה של טכנולוגיות חדשות, יוצרת צורך לצייד אנשים במגוון הולך וגדל של מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות-רגשיות המכונות "אוריינות דיגיטלית". ההנחה כי צעירים הם "ילידים דיגיטליים" כתוצאה מההתנסויות המקוונות הרבות שלהם והחיבור הרציף לטכנולוגיה עשויה להוביל למסקנה כי הם אוחזים באופן טבעי בידע דיגיטלי. מחקר זה בדק את הקשר בין מידת האוריינות הדיגיטלית של תלמידים (280 תלמידי כיתה ז') כפי שנתפסת בדיווח- עצמי, בהשוואה לרמת האוריינות הדיגיטלית שלהם בביצוע משימות דיגיטליות הלכה למעשה. ממצאי המחקר הראו כי רק מעטים ממדדי הדיווח-העצמי של הנבדקים היו קשורים לתפקודם האורייני בפועל: הנבדקים הפגינו ביטחון דיגיטלי רב ותפסו את רמת המיומנות שלהם כגבוהה הרבה יותר מביצועיהם בפועל. פער זה נמצא כבולט במיוחד במיומנות חברתית-רגשית, אשר נתפסת כחזקה ביותר, בעוד שהביצועים בפועל היו ברמה אפסית. בדיווח-עצמי, נמצא קשר חזק בין סוגי המיומנויות הדיגיטליות השונות, בעוד שבמדידת הביצוע
בפועל לכל היותר נמצאו מתאמים נמוכים בין סוגי המיומנויות הדיגיטליות השונות. לאור ממצאים אלו, נראה כי על מקבלי החלטות במערכת החינוך לעצב תכנית הכשרה לתלמידים במטרה לפתח מיומנויות דיגיטליות, בדגש מיוחד על מיומנות חברתית-רגשית, זאת על מנת לספק להם כלים לתפקוד וללמידה יעילים בסביבה המקוונת.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

ד׳׳ר אריה קיזל בהרצאת פתיחה בכנס תנועת CON-ACT בגרמניה

ד״ר אריה קיזלראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, ד"ר אריה קיזל הוזמן באמצע דצמבר 2016 לשאת את הרצאת הפתיחה בכנס השנתי של תנועת CON-ACT שהיא ארגון הגג של חילופי הנוער והצעירים בין גרמניה וישראל (ארגון שנוסד בשנת 2000).

ההרצאה ניתנה במסגרת הכנס שנושאו היה Living Diversity והתקיים בעיר ויטנברג שבגרמניה (העיר בה ממוקם המטה של הארגון שהוקם ביוזמת נשיא גרמניה). מדי שנה נוטל הארגון נושא לפעולה והשנה הנושא של Diversity  נבחר להיות הנושא המרכזי. בכנס השתתפו ראשי ארגונים גרמנים וישראלים העוסקים בחילופי נוער וצעירים אשר שמו לעצמם למטרה את הפעולה המשותפת של הדור הצעיר בשתי המדינות.

הרצאתו של ד"ר קיזל נשאה את הכותרת  Challenges and Perspectives for Education and Youth Exchange. ד"ר קיזל שמש ראש הוועדה הישראלית-גרמנית לחקר ספרי לימוד בין השנים 2010 ל-2015 והרצאתו אתגרה את השומעים לדיון ער בשיח הקורבני אשר לדבריו השתרש בשיח בקהילות שונות – אזרחיות ופרופסיונאליות – בישראל.

לקריאת תכני הרצאתו של ד"ר קיזל לחצו כאן (בחלון חדש)

Menu